Butterfox

Oppineet (litteratos)

Oppineet sopivat tutkimustulokset ajan hengen mukaisesti. Järkevä toiminta ei aina ole kovin pragmaattista toivotun tuloksen kannalta. Tiedettä voi perustella erityisesti ennakoivin asiallisin tuloksin ja faktoin. Niistä ei kannata riidellä. Konsultoitu konsensus on kaikkien etu. Näin jälleen kerran oppineet löytävät hyväksyttävät tulokset tukemaan asiallisia lainalaisuuksia. Tiede on kaikkien hyväksi.

Joskus tieteen tulokset eivät ole tukeneet vallalla olevaa poliittista näkemystä. Nykyään tiede taipuu hyvällä retoriikalla ja yleisellä mielipiteellä myös asiallisiksi koettuihin näkökantoihin. Esimerkkinä maapallon litteydestä tiede on muuttanut käsitystään ajan saatossa. Nykyään vallalla olevaa yleistä teoriaa maapallon pallo muodosta litteyden puolesta puhujat eivät ole kyenneet taittamaan. Muita planeetan muoto teorioita ei tällä hetkellä ole muodissa.

Taustana on kultaa. Oppineisuus häikäisee pinnallaan joskus aikalailla.

MYYTY

Scholars (litteratos)

Scholars fit the research results according to the spirit of the times. Rational action is not always very pragmatic about the desired outcome. Science can be justified in particular by proactive factual results and facts. They are not worth arguing about. The consensus consulted is in everyone’s interest. In this way, once again, scholars will find acceptable results to support factual laws. Science is for everyone.

Sometimes the results of science have not supported the prevailing political view. Today, science, with good rhetoric and public opinion, also bends to perspectives that are perceived as relevant. As an example of the flatness of the earth, science has changed its perception over time. Today, the prevailing general theory of the shape of the earth’s sphere for flatness has not been able to be refuted by speakers. There are no other form theories about our planet in vogue.

Notice the fashionable collars that scholars wear. The collars show that the scholars have earned selfless appreciation from other beings present. The larger the collar, the greater the appreciation towards the wearer.

The background is gold. Scholarship sometimes dazzles on its surface at times.

SOLD

Art Print

T-shirt

Sweatshirt

Blanket

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Harri Tarkka will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.