Butterfox

Butterfox

This little beast preys on other insects in the field. Butterfox is traditionally found in meadows near the flock of sheep. When sheep eat grass, sheep Flying off insects by a Butterfox is then easier to prey on.

The Butterfox is a mammal despite its size. The average length of an adult individual is about 12cm. The average lifespan of Butterfox is about five years. Wintering with Butterfox takes place in hibernation as well as hedgehogs. The Butterfox usually takes over nest reeds in early summer. One is born in the summer litter. Usually about five, six cubs are born. In August, the cubs go their separate ways.

The proximity of Butterfox is believed to bring good luck to a flock of sheep.

2021, 80x110cm,  plywood, acrylics, print, and acrylics

 SOLD

Kettuperhonen

Tämä pieni peto saalistaa kedolla muita hyönteisiä. Kettuperhosia tavataan perinne niityillä lammaslauman läheisyydessä. Lampaiden syödessä ruohoa lampaat ajavat lentoon hyönteisiä joita kettuperhosen on tällöin helpoo saalistaa.

Kettuperhonen on nisäkäs koostaan huolimatta. Keskipituus aikuisella yksilöllä on noin 12cm. Kettu-
perhosten keskimääräinen elinikä on noin viisi vuotta. Talvehtiminen kettuperhosilla tapahtuu horroksessa samoin kuin siileillä.  Kettuperhonen valtaa yleensä pesän ruokokertulta alku kesästä. Kesässä syntyy yksi poikue. Yleensä poikueeseen syntyy noin viisi, kuusi poikasta. Elokuussa poikaset lähtevät omille teilleen.

Kettuperhosten läheisyyden uskotaan tuovan onnea lammaslaumalle.

MYYTY

T-shirt

Sweatshirt

Blanket

 

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Harri Tarkka will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.